Net bag size:
Lebar +/- 28cm
Tinggi +/- 32cm
Lebar samping +/- 7cm